• 1400/12/28 - 09:17
  • 2712
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

ارزیابی اثر ترکیب متیل سولفونیل فنیل دی متوکسی فنیل اسپایروایزواکسازولین ایندانونی بر القا اپاپتوز و توزیع سیکل سلولی در سلول های سرطانی MCF7 و HT29

ارزیابی اثر ترکیب متیل سولفونیل فنیل دی متوکسی فنیل اسپایروایزواکسازولین ایندانونی بر القا اپاپتوز و توزیع سیکل سلولی در سلول های سرطانی MCF7 و HT29

طرح تحقیقاتی

ارزیابی اثر ترکیب متیل سولفونیل فنیل دی متوکسی فنیل اسپایروایزواکسازولین ایندانونی بر القا اپاپتوز و توزیع سیکل سلولی در سلول های سرطانی MCF7 و HT29

Evaluation of the effect of Methylsulfonyl phenyl dimethoxy phenyl spiroisoxazoline indanonic on the apoptosis induction and cell cycle distribution in MCF7 and HT29 cancer cell lines

  • گروه خبری : طرح ها
  • کد خبر : 50353

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید