• 1401/04/25 - 10:38
  • 2719
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

همایش سراسری تجارب مراقبت در منزل دانشگاه علوم پزشکی قزوین

همایش سراسری تجارب مراقبت در منزل دانشگاه علوم پزشکی قزوین

همایش سراسری تجارب مراقبت در منزل دانشگاه علوم پزشکی قزوین

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
با سلام و احترام
همایش سراسری تجارب مراقبت در منـزل بـا عنـاوین»مـدلهـای مراقبـت در منـزل، چـالشهـا و
راهکارهای مراقبت در منزل و درس آموختههای مراقبت در منـزل در کوویـد19«

تـاریخ 30/09/1401
به صورت مجازیاز ساعت8الی18توسط دانشکده پرستاری و ماماییدانشگاه علوم پزشکی قـزوینو بـا همکـاری معاونـت تحقیقـات و
فناوری، ویژه اعضای محترم هیأت علمیو پژوهشگران


جهت ثبت نام و ارسال چکیده مقاله از تاریخ1مـرداد الـی31شـهریور1401بـه آدرس لینـکhttps://hce.qums.ac.ir
مراجعه نمایندو جهت کسب اطلاعات بیشتر ب شماره 02833344854

  • گروه خبری : وبینارها
  • کد خبر : 52253

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید